Visi dan Misi

VISI SEKOLAH

SK GUAR NANGKA KE ARAH SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

MISI SEKOLAH

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti ke arah mencapai kecemerlangan kurikulum, kokurikulum serta menghayati sepenuhnya nilai-nilai murni dan Wawasan Pendidikan Negara bagi menghasilkan insan yang berjaya dan berakhlak mulia.

visi misi skgn

Comments Off on Visi dan Misi