Visi dan Misi

VISI SEKOLAH

SK GUAR NANGKA CEMERLANG 2015

MISI SEKOLAH

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti ke arah mencapai kecemerlangan kurikulum, kokurikulum serta menghayati sepenuhnya nilai-nilai murni dan Wawasan Pendidikan Negara bagi menghasilkan insan yang berjaya.

visi misijb

 

Comments Off